HACHI KYU (OCTAVO KYU) CINTO BLANCO

 

KIHON:

  • Chudan oi tsuki
  • Jodan Age uke
  • Chudan Soto Uke
  • Shuto uke
  • Mae geri

 

KATA:

  • Heian Shodan

 

KUMITE:

  • Gohon kumite-----Jodan/Chudan

 

Subir

Banner

 

ESCUELA DE KARATE LAS LAGUNAS DE MIJAS COSTA
C/ Camino del Albero S/N
29649 (Las Lagunas de Mijas Costa)
info@karatelagunas.com